Fråga: Jag undrar rent nyfiket om du vet om någon forskning angende hur ätliga växter tar upp avgaser i en stad. Kanske någon som har tagit prover. Jag plockar själv en hel del och är med i nätverket Mykhorriza för gerilla gardening i Malmö.
/Ola

Svar: Lena Israelsson skriver något om detta i början av sin bok Cityodling.

Hon ställde sig samma fråga och bollade över den till olika forskare. De gav alla samma svar: Eftersom bensinen idag är blyfri är det inte farligt att äta grönsaker som odlas i en stad. Eftersom det inte fanns någon forskning som stödde detta tog Lena kontakt med FOR, Fritidsodlarnas riksförbund, som drog igång en mindre undersökning. Man sådde plocksallat vid hårt trafikerade gator och vägar, bland annat i odlingslådor längs Hornsgatan i Stockholm. Bladen plockades, sköljdes och skickades på analys. Analyserna visade just det som forskarna hade trott: Bladen innehåller inte höga halter av tungmetaller, de låg under gränsvärdena. Däremot innehöll sallat som odlats vid hårt trafikerade gator förhöjda värden av PAH, polycykliska aromatiska kolväten. PAH är omdebatterade ämnen eftersom de ger upphov till mutationer och cancer. I en stad kommer dessa ämnen huvudsakligen från bilavgaser och slitage från vägar och däck men de bildas också när vi grillar mat, framför allt vid grillning av kött. Att grilla korv över öppen eld ger upphov till höga halter av PAH.

Rekommendationen för odling av mat i en stadsmiljö är att ha ett säkerhetsavstånd till en hårt trafikerad gata på 20 meter. Det är också viktigt att skölja grönsakerna ordentligt. Man bör också vara uppmärksam på om den jrod man odlar i kan har blivit förorenad, t ex om det tidigare har funnits en industri där. Prata gärna med ditt lokala miljökontor om du misstänker att jorden kan vara förorenad. De vet också om det finns lokala utsläpp som gör odling i stadsmiljö olämplig.

Karin Jansson