Fråga: Hej! Vi köpte en villa för 2 år sedan. När vi flyttade in fanns nästan inga  äpplen på de 2 äppelträd som finns här i trädgården. Förra året var båda träden så fulla av äpplen att vi inte kunde äta  upp alla. Och i år bär det ena trädet 2 st och det andra trädet 3 st  äpplen. Jag har aldrig haft fruktträd förut och är helt okunnig kring  detta. Jag har förstått att äppelträd kan vara cykliska i sitt bärande av  frukt, men skillnad mellan 20 kg och 2 stycken verkar väldigt stort.  Är det "normalt"? Har jag gjort något fel resp kan jag göra något  bättre? (Träden står rätt så täta på var sin sida om ett päronträd.)  Eller var det kanske bara ett extremt dåligt år i år? (På vilket sätt  då i så fall?).
/Brigitte

Svar: Äppelträd kan vara cykliska i sin skörd och ofta blir det vad man kallar vartannatårsbördighet precis som du säger. Ojämn skörd kan bero på flera faktorer, främst årsmånen (väder och vind det aktuella året, speciellt förhållandena vid blomningen) och trädens beskärning samt näringsstatus. Äppelträden anlägger sina blomknoppar året innan de blommar. Om då trädet är nedlastat med en stor skörd av frukt kan det hända att det prioriterar att bära fram dessa frukter istället för att anlägga blomknopparna. Sådant styrs at komplexa hormonella samspel i trädet, men i princip gäller detta. Ofta blir därför skörden mager året efter ett rikt skördeår.

Omvänt gäller också att om skörden uteblir, till exempel på grund av frost i blomningen, så kan trädet använda all energi till att utveckla rikligt med blomknoppar, varför skörden kan bli extremt stor året efter ett magert år. På detta sätt kan trädet komma in i en olycklig cirkel av ojämn bördighet. Man försöker därför genom regelbunden beskärning att begränsa skörden så att den aldrig blir jättestor, men däremot jämnare mellan åren.

Om man varje år gallrar i de fruktbärande smågrenarna så minskar man antalet blommor, och därmed potentiella frukter. Samtidigt får man ett glesare och luftigare träd där solen kommer åt bättre att belysa frukterna och att torka upp efter regn, något som är viktigt för att undvika skorv och andra svampsjukdomar. Dessutom undviker man grenbrott av för tungt nedlastade grenar: dels genom att de hela tiden kortas in något och dels genom att man klipper bort en del av fruktveden. Beskärningen skall heller inte överdrivas, utan man ska sträva efter att hitta en balans mellan fruktbärande grenar och nya skott. Klipper man för hårt får man ingen frukt, utan bara massor av vegetativa skott.

Se även artikel om beskärning i Odlaren 1-2008 Beskärning - hur gör man sen?

Lars Forslin