Fråga: Jag är intresserad av att hitta de sorter av sojaböna som nämns under artikeln på FOBO:s hemsida. Men hur kan jag få tag på dessa?
/Stellan

Svar: Det sorter som nämns på vår hemsida togs fram av svenska forskare 1940-1970. De fick aldrig någon större spridning eftersom skörden var så låg. Idag säljs de inte men man kan eventuellt få tag i dem via fröföreningen Sesam, www.foreningensesam.se. En svensk fröfirma, Impecta, säljer fröer till sorten Envy. Jag har själv odlat den och fått hyfsad skörd i Skåne. I många år har det inte pågått någon utveckling av nya sorter av sojabönor i Sverige. Nu pågår provodlingar av kanadensiska, köldtåliga sorter på Öland och de har gett goda resultat. På sikt kan detta kanske resultera i att vi får utsäde till odlingsvärda sorter för nordiskt klimat. Mer om sojabönor kommer i Odlaren nr 1-2009.

Karin Jansson