Fråga: Jag var på en föreläsning för några dagar sedan och då talades mycket om att man måste byta jord om man odlat slanggurka eller melon i växthus, all jord måste bort varje år. Detta har jag aldrig läst eller hört tidigare. Om tomater har jag hört det men det var inte nödvändigt enl denna föreläsare. Gurkorna skulle drabbas av vissnesjuka.

Vad är det rätta? Vi var några som var helt konfunderade! Hoppas du har möjligt att reda ut begreppen!
/Kerstin

Svar: Det är sällan som något är rätt eller fel i trädgårdssammanhang – snarare handlar det om att studera sina växter och vad de behöver. Att odla samma kulturer flera år i rad på samma ställe bäddar för växtföljdssjukdomar eftersom man förökar upp skadegörare, oftast svampar som lever i jorden. På friland brukar man rekommendera minst fyra år mellan gurkväxterna – de tillhör samma släkte och kan ofta drabbas av samma sjukdomar.

En av de allvarligaste jordburna sjukdomarna på gurka är korkrot, men den går också på tomat, melon, squash, paprika, gurka, äggplanta, det vill säga det mesta av det man odlar i växthus.

Därför bör man byta jord i växthuset ibland, kanske inte varje år ifall man inte har några direkta problem, men vartannat är nog att rekommendera om man vill vara på den säkra sidan.

Så här skriver Runåbergs fröer: "Gurkväxterna bör inte odlas i samma jord oftare än vart 4:e år p.g.a. risken för bakterie- och svampsmitta. Just angrepp av olika svampar, bakterier och virus är ett betydligt större hot än insekter. De kan oftast luftas eller sprutas bort med renfane-, malörtste, jäst nässelvatten och såpvatten, eller i värsta fall pyrethrum- och rotenonduschar. För att förhindra smitta eller hålla den under kontroll, är sprutning med algextrakt och starkt fräkenspad bra. Både på jord och växt. Avståndet mellan plantorna ska helst vara väl tilltaget så att de får växa luftigt och undvik drivande kvävegödsel."

Ett rikt mikroliv i jorden bör kunna minska trycket av smittspridare så jag föreslår att man de år man inte byter jord åtminstone lägger på extra torvmull eller/och rikligt med välbrunnen kreatursgödsel och kanske täcker jorden med gräsklipp.

När man byter jord så kan man helt enkelt köra ut den på sitt friland och ta jord från en annan plats på landet som man då kan rotera. Frilandsjorden bör man blanda upp med rätt stora mängder torvmull eller brunnen kreatursgödsel, kanske 1/3 av volymen, så man får en luftig och fin jord. Även sand kan tillsättas. Den här fina jordblandningen kommer även frilandet tillgodo när man byter jord nästa gång, så det är inte alls bortkastat.

Men i växthus är gurkan också känslig för rothalsröta, eftersom det är så varmt och fuktigt där inne. Ett sådant angrepp kommer nere vid jorden, precis där plantan börjar, och orsakar ofta hela plantans död. Den smittan är inte någon direkt växtföljdssjukdom, även om den säkert också kan förökas upp, men den finns nog överallt som många svampar och kan utvecklas till ett problem om förhållandena är de rätta, d.v.s. om det är fuktigt nere på jordytan, vid rothalsen som då infekteras och mjuknar varefter plantan börjar sloka och se svag ut och då kommer ofta andra sekundära angrepp av olika slag.

En kompakt, våt och kall jord sätter ned gurkans motståndskraft och ska alltså undvikas, därav råden om mycket torv/kompost. Man ska alltså inte heller vattna för mycket och inte med kallt vatten och gärna en bit ifrån själva roten. Man kan också använda en plastkruka med stora hål i bottnen när man drar upp plantan, sedan ställer man den på bädden där den ska växa och låter rötterna växa ned i jorden. Då förblir jorden närmast rothalsen alltid torr eftersom man vattnar på själva bädden, inte i krukan.

Man ska också undvika att vattna på kvällen i växthus, eftersom vattnet kyler och dessutom stannar fukten kvar under natten och skapar goda förutsättningar för svampinfektioner. Vattna på morgonen och inte särskilt ofta, kanske en gång i veckan. Lufta också i rikligt i växthuset så fort solen visar sig, ja även annars. Ett tilltäppt växthus med massor av grönmassa skapar ofelbart en miljö där skadliga svampar trivs. Plantera glest med andra ord och vid kalla, regniga perioder är det idealiska att man kan värma upp växthuset och vädra ut en del fukt.

Man kan ju också odla gurka och tomat i ren sand med gräsklipp. Nils Åkerstedt hävdar att man då kan odla i upp till 8 år i samma jord utan att behöva byta.
/Lars Forslin

Läs mer:
www.vaxtskyddalnarp.se/Korkrot.htm
www.runabergsfroer.se/?m=88
www.naturochtradgard.se/boken_om_marktackning_kap06.html