Fråga: Vi har massor med äppelträd och fallfrukten hamnar i komposthögarna (har flera stycken på olika ställen på gården). Kan dessa hundratals kg (vi talar om rullebörar – skottkärror) som fylls flera ggr varje vecka före varje gräsklipp, med start i augusti tills alla äpplen är nere från alla träd, göra jorden sur?

Blir det någon förändring av pH-värdet i komposterna av alla äpplena? Har du något tips?
/Znibban  

Svar: Visserligen innehåller äpplen syra men jag tror inte detta har någon praktisk betydelse för pH-värdet i en kompost eller i jorden. Min erfarenhet är att det växer alldeles förträffligt där man har spridit ut fallfrukt. Jag har själv byggt stora kompostlimpor med mycket frukt och odlat på dessa limpor. Jorden där har blivit mycket fin.

I många trädgårdsböcker kan man fortfarande läsa att pH-värdet i jorden gärna ska ligga kring ett neutralt värde, dvs. pH 7. För ekologisk odling är detta inte optimalt, något vi skrev om i Odlaren nr 4-2010, eftersom många näringsämnen då låses fast i jorden. Ett pH-värde mellan 5 och 6 är istället idealiskt för ekoodling.

Det är lätt att få ett för högt pH-värde i sin mark, framför allt om man kalkar eller tillsätter träaska. Att göra jorden lite surare kan alltså vara bra.
/Karin Jansson