Fråga: I år har allt regnande skapat problem. Det började med paprikaplantorna som fick bruna fläckar mitt på stammen. Där bröts de av. Gurkplantorna blir sträva och vissnar i bladen. Tomaterna ruttnar på plantorna. Tomatbladen vissnar och stammarna får bruna fläckar. Jag undrar nu två saker:
1) Ska jag plocka av alla omogna tomater och försöka få dem att mogna inomhus för att undvika att alla ruttnar?

Finns det något jag kan göra som är giftfritt för att stoppa och begränsa smittan? Vissa plantor är för tillfället helt friska, vad jag kan se iallafall.

Squashplantorna är också angripna, de är sträva i bladen och ett par plantor har brutits mitt av.

2) Av hävd och gammal vana har jag slängt allt smittat på komposthögen, utan att tänka mig för. Kan komposten bli en uppförökare av smittoämnen eller kan den bota detta?
/Znibban

Svar: Vissa delar av Sverige har i år fått ovanligt mycket regn – något som har lett till stora angrepp av bladmögel. Bladmöglet brukar först drabba potatisen och när man ser att blasten har blivit angripen bör man skära av den och ta den ut från trädgården. Helst bör man bränna allt som drabbas av bladmögel. Lägger man det på komposten så infekterar man jorden med sporer som för smittan vidare till nästa säsong. Potatisen kan ligga kvar i jorden 2-3 veckor, sedan skördas den. Ligger den kvar längre riskerar man att potatisen får brunröta.

Eftersom tomat och potatis är nära släkt så drabbas även tomatplantan av bladmögel. Om angreppet är litet räcker det med att ta bort alla angripna blad och hoppas på att möglet inte når frukterna. Har även stammen på plantan angripits bör man rycka upp hela plantan och bränna den.

Tomatfrukter på plantor med små angrepp kan plockas och förhoppningsvis mognar de inomhus. Ofta har dock möglet spridit sig och de ruttnar då istället.

Bladmögel har de senaste åren blivit allt mer aggressivt på grund av att vi har fått in en ny sort i Sverige som gör det möjligt för bladmögelsvampen att föröka sig sexuellt. Detta gör att smittan nu kan leva kvar i jorden och föras över till växterna nästa säsong. Det är därför mycket viktigt att ta bort alla blad med mögel från sin trädgård.

Kan man då bekämpa bladmöglet på något sätt med biologiska medel? Det är svårt att stoppa angrepp som pågår. För att stärka växterna så de står emot angreppet längre kan man bespruta dem med te på åkerfräken, vitlök eller lökskal. Bespruta växterna varje vecka för att öka motståndskraften. Tomater mår också bra av vattning med nässelvatten. Man kan också pröva samplantering av tomater och ringblommor vilket kan hindra att sjukdomen sprider sig. Besprutning av effektiva mikroorganismer (EM eller Terra Biosa) stärker plantorna och minskar angreppen. Även paprika och squash kan drabbas av olika svampar och röta och de kan besprutas på samma sätt som tomater och potatis.

/Karin Jansson