Välkommen att skicka in dina frågor om odling till Odlarens redaktion! Vi svarar på alla frågor och det kan röra sig om vad som helst inom detta område. De mest intressanta frågorna och svaren publiceras också i tidningen Odlaren. Även icke-medlemmar kan skicka in frågor.