FOR har nyligen publicerat en rapport efter mötet med Miljö- och näringsdepartementet som också skickats till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Rapporten belyser att "5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen", läs den på deras hemsida: https://for.se/pyralidaffaren/

Titta på ett föredrag om levande jord och biologisk mångfald med Marek Rolenec som jobbar på Fobos kansli!

Föredraget ligger på YouTube och gavs på mässan Nordiska Trädgårdar 2021, i samarbete med FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation):
https://youtu.be/29Tp_-TTvg4

Välkommen till Fobo!

Det här är sidan för dig som är intresserad av ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär. Föreningen FOBO (Förbundet organisk-biologisk odling) har sedan sjuttiotalet spridit kunskap om småskalig, ekologisk odling av köksväxter och hur man kan bli självförsörjande på sin egen odling.

FOBO förespråkar naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. På den här sidan kan du hitta mycket information om ekologisk odling, både texter och filmer.

FOBO arbetar aktivt mot GMO, handelsgödsel, slamspridning och kemiska bekämpningsmedel. Idag finns ett stort intresse för hälsosam mat och vi menar att processen för att få fram mat av god kvalitet börjar i jorden. Våra odlingsmetoder syftar till att bygga upp en levande jord med ett varierat mikroliv som kan producera sund mat.

FOBO är en riksorganisation men har också lokalföreningar och olika aktiviteter som kurser, studiebesök och föreläsningar. Vi deltar varje år vid en rad mässor, störst av dem är Nordiska Trädgårdar i Stockholm.

Som medlem i FOBO får man tillgång till våra aktiviteter och man är med och stödjer vårt arbete för mer ekologisk odling utan GMO och farliga ämnen. Medlemmarna får också vår tidskrift Odlaren fyra gånger per år. Ekologisk Trädgård – FOBO finns också på Facebook.

Välkommen att utforska vår sida!

 

FOR webb

FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation)

FOBO är en av 20 medlemsföreningar i FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen. FOR driver fritidsodlingens röst i samhället och i samhällsdebatten.
FOR bedriver också trädgårdsrådgivning till allmänheten, samlar in och sprider kunskap kring invasiva arter och samarbetar kring olika projekt runt biologisk mångfald. Arbetar även aktivt med att uppvakta våra politiker för att lyfta fram fritidsodlingens betydelse i Sverige.

Lite fakta om fritidsodlingen i Sverige:

  • 70 % av Sveriges invånare har möjlighet att odla utomhus
  • 2,6 miljoner trädgårdar finns i Sverige
  • 320 000 hektar är den totala trädgårdsarealen
  • 130 000 ton trädgårdsprodukter produceras till ett värde av 5,4 miljarder kr
  • Produktionspotentialen är dock hela 700 000 ton ätliga grödor

Källa: FOR

Läs mer på www.for.se