Öppet brev till KRAV

Från Odlaren 1-2021

Text: Styrelsen för FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling

Med anledning av förhållandena på vissa KRAV-gårdar och om hur tillsynen fungerar vill vi i styrelsen för FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk Odling, framföra några synpunkter.

KRAV bildades år 1985, några av grundarna var med­lemmar i FOBO, som då fungerade som ett slags kontroll­organ av ekologisk producerad mat. FOBO bildades redan år 1977 för att sprida kunskap om organisk-biologisk odling, en odlingsmetod vars syfte är att odla med naturen som förebild.

Den senaste tidens avslöjanden om oacceptabel djur­hållning och ekologisk gödsel som innehåller gifter, skadar och urholkar trovärdigheten för hela den ekologiska rörelsen. Vi upplever att KRAV inte verkar ta sitt ansvar fullt ut för att garantera att ekologiska produkter håller en hög kvalitet och att hela kedjan från bonde till bord är hållbar och ekologisk.

I KRAVs stadgar står det i § 3 Ändamål ”KRAV ska verka för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen”. Vi frågar oss om det har uppstått en konflikt mellan att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen” och att ta fram mat på ett ekologiskt och ansvarsfullt sätt och KRAV i denna konflikt har valt att främja medlemmarnas intressen?

Vi anser att KRAV bör

  • Utesluta producenter som får förelägganden från djur­skyddskontroll. Ett föreläggande betyder att man inte följt de regler som KRAV ställt och kan innebära att man bryter mot svensk djurskyddslagstiftning.
  • Sluta tillåta att produkter från konventionell djur­hållning och livsmedelsindustri får användas för att tillverka KRAV-märkt ekologisk gödsel.
  • Skärpa sin tillsyn av producenterna och utesluta pro­­­­ducenter som är dömda för djurplågeri.
  • Göra en översyn av hela certifieringskedjan.
  • Sluta skylla ifrån sig på externa aktörer som begått miss­tag. Konsumenter måste kunna lite på att KRAV är ekologiskt och hållbart i hela kedjan.

De problem vi har lyft här pekar på att KRAV­certifieringskedjan är för lång och på så vis svår att kontrollera. Vi anser att KRAV nu måste koncentrera sig på kvalitet och inte på kvantitet och skyndsamt redogöra för vilka åtgärder man vill vidta för att lösa de problem som media har rapporterat om.

Det är hög tid att KRAV tar djurens, växternas och miljöns parti istället för marknadens.

Styrelsen för FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling

Svar från KRAV

Gnesta den 19 februari 2021

Hej styrelsen i FoBo!

Tack för ert brev med anledning av Uppdrag Granskning. Jag uppskattar att ni i egenskap av medlem av KRAV hör av er till oss! Ert brev kommer att komma styrelsen tillhanda. Ni är också alltid välkomna att ringa mig eller VD så att vi kan räta ut eventuella frågetecken omgående.

Jag hoppas att ni har kunnat ta del av den information inklusive Frågor & Svar som vi skickade ut inför båda programmen och som också fanns tillgängliga på vår hemsida. Där bemöter vi det som presenterades i programmen inklusive de faktafel som spreds. Länk till hemsidan finns här https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/

Varje fall av djur som far illa är fruktansvärt. Vårt uppdrag är att se till att KRAVs kontroll och regelverk fångar upp de här fallen. I stort sett anser vi att kontrollen fungerar men vi måste naturligtvis fortsätta utvecklas. Styrelsen har redan vid ett extra sammanträde gett VD i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder som behöver tas på kort och lång sikt. Bland annat vill vi skapa en digital plattform för att kunna ta del av den offentliga kontrollens beslut, något som fram till idag inte varit praktiskt möjligt. Vi kommer också överväga förändringar av vårt eget regelverk. Detta gör vi enligt ordinarie regelprocess med publika remisser i gängse ordning.

Vi svarar gärna på era konkreta förslag och kommentarer, men jag föreslår då att vi bokar in ett möte där VD deltar. Men jag vill kommentera om tre saker:

Angående att sluta tillåta konventionell råvara i gödsel pågår en översyn med en pågående remiss. Svara gärna på den https://www.krav.se/aktuellt/remiss-nya-regler-for-tillverkning-hantering-och-marknadsforing-av-produktionshjalpmedel/ Det är dock EU-förordningen som anger att det är tillåtet med konventionell råvara i produkterna.

Ni har nyligen fått en remiss på ett förslag till ägardirektiv som är tänkt att antas på stämman i vår (29 april). Skicka ert remissvar senast 16 mars så vi hinner arbeta in era synpunkter.

Slutligen, vid stämman finns möjlighet att lägga fram motioner, något vi uppmuntrar till om ni önskar se förändringar. Vi kommer naturligtvis att vid stämman att avsätta tid för diskussion om Uppdrag Granskning – jag hoppas att vi ses då!

Med vänlig hälsning

Linus Källander
Ordförande i KRAV