FOR webb

FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation)

FOBO är en av 20 medlemsföreningar i FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen. FOR driver fritidsodlingens röst i samhället och i samhällsdebatten.

FOR bedriver också trädgårdsrådgivning till allmänheten, samlar in och sprider kunskap kring invasiva arter och samarbetar kring olika projekt runt biologisk mångfald. Arbetar även aktivt med att uppvakta våra politiker för att lyfta fram fritidsodlingens betydelse i Sverige.

Lite fakta om fritidsodlingen i Sverige:

  • 70 % av Sveriges invånare har möjlighet att odla utomhus
  • 2,6 miljoner trädgårdar finns i Sverige
  • 320 000 hektar är den totala trädgårdsarealen
  • 130 000 ton trädgårdsprodukter produceras till ett värde av 5,4 miljarder kr
  • Produktionspotentialen är dock hela 700 000 ton ätliga grödor

Källa: FOR

Läs mer på www.for.se