Ekologisk odling - både i stan och på landet!   

 
 
Böcker att köpa från Fobo
Odla din jord
Odla din jord
- organisk-biologisk odling i praktiken
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren
odla din egen mat
Odla din egen mat
- skapa en ekologisk trädgård 
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren

Till böcker >

FOR har nyligen publicerat en rapport efter mötet med Miljö- och näringsdepartementet som också skickats till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Rapporten belyser att "5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen", läs den på deras hemsida: https://for.se/pyralidaffaren/