Ekologisk odling - både i stan och på landet!   

 
 
Böcker att köpa från Fobo
Odla din jord
Odla din jord
- organisk-biologisk odling i praktiken
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren
odla din egen mat
Odla din egen mat
- skapa en ekologisk trädgård 
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren

Till böcker >

Titta på ett föredrag om levande jord och biologisk mångfald med Marek Rolenec som jobbar på Fobos kansli!

Föredraget ligger på YouTube och gavs på mässan Nordiska Trädgårdar 2021, i samarbete med FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation):
https://youtu.be/29Tp_-TTvg4