För en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor!   

 
 
Böcker att köpa från Fobo
odla din egen mat
Odla din egen mat
- skapa en ekologisk trädgård 
 fordjupningshafte
Fördjupning i organisk-biologisk odling

Skrivna av Karin Jansson, redaktör för Odlaren

Till böcker >

Intensivodling

Många tidningar uppmärksammar just nu Odlarens artikelserie om intensivodling som publicerats i nr 2-2019 -- 1-2020.

Här är en länk till artikeln i Norrköpings Tidningar