Ekologisk odling - både i stan och på landet!   

 
 
Böcker att köpa från Fobo
Odla din jord
Odla din jord
- organisk-biologisk odling i praktiken
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren
odla din egen mat
Odla din egen mat
- skapa en ekologisk trädgård 
Skriven av Karin Jansson, redaktör för Odlaren

Till böcker >

Välkommen till Fobo!

Det här är sidan för dig som är intresserad av ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär. Föreningen FOBO (Förbundet organisk-biologisk odling) har sedan sjuttiotalet spridit kunskap om småskalig, ekologisk odling av köksväxter och hur man kan bli självförsörjande på sin egen odling.

FOBO förespråkar naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. På den här sidan kan du hitta mycket information om ekologisk odling, både texter och filmer.

FOBO arbetar aktivt mot GMO, handelsgödsel, slamspridning och kemiska bekämpningsmedel. Idag finns ett stort intresse för hälsosam mat och vi menar att processen för att få fram mat av god kvalitet börjar i jorden. Våra odlingsmetoder syftar till att bygga upp en levande jord med ett varierat mikroliv som kan producera sund mat.

FOBO är en riksorganisation men har också lokalföreningar och olika aktiviteter som kurser, studiebesök och föreläsningar. Vi deltar varje år vid en rad mässor, störst av dem är Nordiska Trädgårdar i Stockholm.

Som medlem i FOBO får man tillgång till våra aktiviteter och man är med och stödjer vårt arbete för mer ekologisk odling utan GMO och farliga ämnen. Medlemmarna får också vår tidskrift Odlaren fyra gånger per år. Ekologisk Trädgård – FOBO finns också på Facebook.

Välkommen att utforska vår sida!