Fråga: Varför blommar inte mina äppelträd? Jag satte dem för 5 år sedan, ett Amorosa, ett Signe Tillich. Närmast stammen lägger jag sten, så där växer inget gräs. Jag gödslar gräsmattan men ingen extra näring till träden. De växer väldigt mycket men blommar inte och ger ingen frukt. Jag har fått hjälp att beskära dem men i år har jag inte beskurit dem, för jag har tröttnat. Andra äppelträd i närheten blommar. Har sol större delen av dagen. Bor i norra Bohuslän.  

Svar: Anledningen till att äppelträden inte blommar ännu vid 5 års ålder är just att de växer så kraftigt. Beslutet om att inte beskära dem är helt rätt och kommer att medföra att de kommer i blom snabbare.

Det är så att ju mer man beskär ett träd, desto mer svarar trädet med tillväxt. Man kan också uttrycka det så att trädet har ett rotsystem som motsvarar dess storlek och tar man bort grenar så återtar trädet sin storlek snabbt. Det kan därför förefalla som att beskärning stimulerar tillväxt – och i viss mån är det sant. På så sätt kan man föryngra gamla träd. Men i detta fall är det ju fråga om unga träd och då bör man gå försiktigt fram med beskärningen och inte ta bort mer än absolut nödvändigt för att bygga upp en hållbar krona (vilket är vad all beskärning av unga träd syftar till). All beskärning av unga träd försenar nämligen trädets bördighet genom att trädet då svarar med vegetativ tillväxt, vilket står i motsats till fruktsättning.

Det fungerar så här: när trädet har gott om näring eller/och beskärs så svarar det alltså med skottillväxt. Är närings­tillgången god så passar trädet på att växa så mycket som möjligt – det ligger i dess natur. Man får då långa, kraftiga årsskott, som snabbt ökar trädets storlek, men som inte innehåller någon fruktved, dvs. blomknoppar. Och blommor är ju förutsättningen för att få frukt. Efterhand så kommer trädet, allteftersom det blir större, att anlägga fruktved, även om näringstillgången är fortsatt god men det blir alltså en försening som blir större ju kraftigare trädet växer. Därför kan man själv i viss mån avgöra hur snart ens äppelträd ska komma i sin bärande fas genom att ge mer eller mindre näring och vatten samt genom att beskära mer eller mindre.

Ungdomsfasen är alltid rent vegetativ, då trädet genetiskt är programmerat att uppnå en viss storlek innan det ska börja bära frukt, men det finns alltså ett visst spelrum här, inom vil­ket man själv kan påverka trädets bördighet. Men olika äppel­sorter har också olika sen bördighet. De som växer kraftigt, Åkerö är ett typexempel, tar lång tid på sig, kanske tio år innan man får smaka det första äpplet. Svagväxande sorter kan däremot bära enstaka äpplen redan i plantskolan, Gyllenkroks astrakan är ett exempel på en sådan sort. Sammantaget betyder det att man kan behöva gödsla svagväxande sorter mer (om inte marken i sig är näringsrik) för att trädet inte ska bli för litet, och starkväxande sorter ska man nog inte gödsla extra om man inte vill ha jätteträd.

Grundstammen påverkar också trädets storlek och bördighet högst väsentligt, men eftersom du inte skriver något om grundstam så antar jag att detta är standardträd och då heter grundstammen A2, vilken är en härdig, men rätt kraftigväxande grundstam som ger "normalstora" äppelträd, ungefär som vi är vana att se dem. Det finns också idag i handeln träd på mer svagväxande grundstammar (B9), vilka ibland saluförs som "pysslingsträd". De blir kanske inte mer än tre m höga och kommer i bördighet flera år före träd på A2.

Fördelarna med sorter förädlade på B9 är:

  • Börjar bära frukt redan 2-3 år efter planteringen.
  • Trädet växer något svagare än på grundstam M 26 (som växer svagare än A2).
  • Har den bästa vinterhärdigheten av alla på marknaden förekommande grundstammar.
  • Trädet slutar växa tidig på hösten, därför hinner grenarna och knopparna avmogna ordentligt. Aroma på B9 t.ex. klarar sig utmärkt i zon 6.
  • Planteringsyta på 6-8 m2 per träd, beroende på sort och jordmån.

Läs gärna min artikel om trädbeskärning här på Fobos webbplats: Trädbeskärning (pdf)

Lars Forslin