holmafhsk

Stadsodlingskurs på Brunnshög i Lund. Foto: Karin Jansson

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola i Skåne har precis dragit igång sin verksamhet och är en förening bestående av flera olika medlemsorganisationer, däribland Fobo.

Folkhögskolan har en inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Den driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

I februari/mars 2016 startar de första kurserna, Stadsodling i Lund och Skogsträdgårdskurs i Höör. Till hösten startar Allmän Linje i Lund och även den kursen kommer att ha inslag av praktiskt arbete. Till hösten börjar också Resilient entreprenörskap. Det är en kurs för dig som vill driva företag och projekt inom hållbarhetsområdet.

Det finns fortfarande platser kvar på vårens kurser, gå in på folkhögskolans hemsida och läs vidare: Holma folkhögskola